STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 27  W  CHORZOWIE

do wglądu w gabinecie Dyrektora